udv-hsz csik-udv

CSÍKSZENTSIMON

Csíkszentsimon község Hargita megyében, az Alcsíki-medence délnyugati részén fekszik, Csíkszentkirály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentmárton, Tusnád, Nagybacon és Bardóc községgel határos.

Csíkszeredától 16 km-re délkeletre az Olt bal partjának mocsaras területén fekszik.
A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsíki járásához tartozott.

Felszeg, Kútszeg, Kápolnaszeg és Bolhaszeg nevű részekből áll. Csatószeg tartozik hozzá. Kápolnaszeg a mocsaras rész kiemelkedő pontján áll. Bolhaszeg arról kapta a nevét, hogy itt faragták a házépítésnél használatos bolhaszegnek nevezett faszegeket.

Nevét Szent Simonnak szentelt középkori templomáról kapta.

1332-ben Sancto Simon néven említik először. Iskolája 1598-óta működik. 1910-ben 1504 magyar lakosa volt. 1992-ben 2415 lakosából 2384 magyar és 31 román volt.

Testvértelepülése Magyarország Ózd, Magyarország.

Látnivalók:
- Római katolikus temploma 1823 és 1835 között épült az Endes Miklós alkirálybíró által adományozott területen Szent László tiszteletére.
- Temetőkápolnáját 1891-ben a Kottek-család építtette.
- A Szentsimonban az Endes kúria az innen származott Endesek, a történelem során Csík életében fontos szerepet játszottak. Az 1800 körül épült kúriában jelenleg óvoda működik, az előtt kultúrházként is használták. A mostani szentsimoni templom Endes Miklós alkirálybíró által adott telken, a hitközség költségén 1840-tol épült és 1857-ben szentelték fel Szent László király tiszteletére. - A falutól 10 km-re nyugatra, a Déli-Hargitában, a Vermed-patak völgyében kénes-szénhidrogénes borvizes gázömlés van, melyben népi fürdőhely alakult ki.
- A község legjelentősebb műemléke a csatószegi római -katolikus plébániatemplom, Alcsík egyik legrégibb temploma. Eredetileg mind a két falut kiszolgálta. Orbán Balázs a A Székelyföld leírásában megjegyzi, hogy rendkívüli dolog az, hogy a plébánia a filiában van. A templom védőszentjei Szent Simon és Júdás apostolok. A XIII. század vége felé épült. Ebből a korból maradt fenn a templomban egy pregótikus keresztelőkút. A történelem során többször lerombolták, újjáépítették. Az 1973-as restaurálás során felszínre került egy gótikus elemeket viselő ajtókeret, amelyen a régi székely hitvilág elemei is megjelennek. A templomhoz kapcsolódó kápolna 1400-ból származik, értékes a benne található Mária-kegyszobor, amely minden valószínuség szerint egy csíki faragóiskolában készült. Mai formáját az 1777-1778-as években kapta, ugyanekkor kerül a mai helyére a XVI. századból származó késő gótikus szentségtartó. A templomban található egy értékes szárnyasoltár is.

http://www.sansimion.consloc.ro
http://www.harghita.ro/rom/3/32/32csikszentsimon.html

Keresés a honlapon: