udv-hsz csik-udv

CSÍKSZENTMÁRTON

Csíkszentmárton (románul Sânmartin, németül Sankt Martin) falu Hargita megyében.

Csíkszentmárton az  alcsíki  medence dél-keleti peremén, a Csíkszeredát Tusnádfürdővel összekötő út felezőpontján van. Mint községközponthoz Csekefalván kívül hozzátartozik Úz völgye.
Csíkszeredától 15 km-re délkeletre fekszik Csíkcsekefalvával összenőve.
A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsíki járásához tartozott.
1850-től hosszú ideig járási székhely volt.

A falut 1332-ben Zenth Márton néven említik először.

Orbán Balázs szerint lakói a Szentmártoni-patak völgyfőjéből Pálfalváról költöztek mai helyükre.
1661-ben a tatárok felégették a falut. Egykori járási székhely, iskolája 1614-től, algimnáziuma 1840-től működik.
Híresek voltak Márton napi vásárai.

1910-ben 1034, 1992-ben társközségeivel együtt 4465, túlnyomórészt magyar lakosa volt.
A fennmaradt történelmi okmányok bizonysága szerint tiszta székely falu. Ezt a jellemző vonását mindmáig megőrizte. Az utóbbi száz esztendő statisztikai adatai szerint – nagyobb számba más eredetű nép is bekerül a lakosság közé, de ezek huzamos, nemzedékre terjedő jelenlétéről nem tudunk. Igaz ugyan, hogy a székely katonarend felbomlása, a feudális viszonyok megerősödése, a nemesség szerepének megnövekedése, a vagyoni helyzet gyökeres változása, idegenből ideköltözött zsellér és szolganépséget kevert a lakosság soraiba, de ezek jó része nem volt idegen elem, csak máshonnan származott. Szentmárton tehát székely falu, a szó teljes értelmében.

Természeti adottságai között jelentős helyet foglalnak el az ásványvíz források, és a két falu között lévő mocsaras hely, amelyet a kénes gázfeltörések miatt Poszógónak neveztek el.

Látnivalók:
- Csíkszentmártoni római katolikus templom: Az 1802-ben lebontott 15. századi gótikus templom helyén épült 1803 és 1817 között barokk stílusban. 1525-ben készült Mária-szobra a legrégibb Csíkban. Tornya 1749-ből való.
- A falu északi végénél áll az 1743-ban egy 15. századi gótikus kápolna helyén épült Úr-kápolna, 1858-ban renoválták.
- A Mária-kápolna 1845-ben épült.
- Református imaháza 1847-ben épült.
- Határában több helyen tör fel jó minőségű borvíz.
- Turisztikai látványosságok közé tartozik a falu központjában található Emlékoszlop, amely az I. és II. Világháborúban elesett helybeli áldozatok emlékére 1942-ben állított a község. A hősök temetőjében 78 egyszerű fakeresztel megjelölt sír között egy szikla áll két kopjafával. Hasonló emlékhely található Úz völgyében, amely mindkét világháború idején jelentős csaták színhelye volt.

Címer:http://www.csikszentmarton.ro
http://www.szentmartonturism.go.ro
http://www.harghita.ro/rom/3/32/32csikszentmarton.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszentm%C3%A1rton

Keresés a honlapon: