udv-hsz csik-udv

CSÍKSZENTLÉLEK

Csíkszentlélek (románul Leliceni) falu Hargita megyében. Közigazgatásilag 2004 óta önálló község, ezelőtt Csíkszentkirályhoz tartozott.

Csíkszeredától 5 km-re délkeletre a Bánátus-patak völgyében fekszik. Alszeg, Boroszló, Fitód és Szentlélek nevű tízesei máig különállnak.
Csíkszereda felöl haladva délkeleti irányban 2 km-re az első falu Fitód a Nagysomlyó (1035 m) hegy déli lábánál, a Fitód-patak vagy Hosszúaszó-patak völgyében fekszik. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Felcsíki járásához tartozott.
A falu tengerszintfeletti magassága 758 m.
Nevét a Szentlélek tiszteletére szentelt templomáról kapta.
Egyike a legrégibb csíki falvaknak. Területe ősidők óta lakott. Alapítási ideje egybeesik a többi korai csíki székely település alapításával. Ez az idő az 1100-1200- as évekre tehető.
A falutól északnyugatra emelkedő Kőhegyen, valamint délnyugatra a Tilalmas-dombon bronz-és vaskori leletek kerültek a felszínre. A falu 1332-es Sacerdos de Spiritu néven történő első említésekor már volt temploma. A templomtól délnyugatra a Bánátus-patak mellett az 1661-ben a tatárok által elpusztított középkori falu maradványai kerültek elő. 1694-ben a határában vertek meg a székelyek egy tatár sereget, ennek az emlékét a falu határában álló "Véreskép" nevű emlékmű őrzi. 1910-ben Fitóddal együtt 696 magyar lakosa volt.

Itt született Bándi Vazul a Csíksomlyói Római Katolikus Gimnázium történetírója.

Zenetörténeti emléke a Domokos Pál Péter által felfedezett 1716 és 1739 között Bocskor János által összeállított Csíkszentléleki énekeskönyv.

Látnivalók
- Csíkszentléleki római katolikus templom: A 14. században épült, a 15. században bővítették. Mai formáját az 1806-os átalakításkor nyerte el. 1510-ben és szárnyas oltárát a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi. A templom előtti öreg hársfa (szádokfa) alatt szokták megtárgyalni ősi pogány szokás szerint a székelyek ügyes-bajos dolgaikat.
- A Csíkszeredai út mellett áll a ’’Véreskép’’(igazából Vereskép) az 1694. évi tatárbetörés visszaverésének emlékműve,( mely tényről nincsen feljegyzés, vélhetően egy "magyarítás" 5,5 m magas csonkakúp alakú emlékmű. Boltíves ablakfülke kúpsokján elmosódott freskónyomok láthatók.
-  Boroszlótól délre a Paphalála nevű dombon egykor a Várkápolna (a helybeliek csak Kápolnának nevezik), állott 1697-ben itt fejeztette le gr. Mikes Kelemen főkirálybíró Gyergyai János háromszéki esperest, mivel megházasodott.

http://www.szentlelek.eu
http://www.harghita.ro/rom/3/32/32csikszentlelek.html
http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkszentl%C3%A9lek

Keresés a honlapon: