udv-hsz csik-udv

CSÍKMINDSZENT

Csíkmindszent, az egykori Csík vármegye települése. Egyike a legrégebbieknek Hargita megyében, Csíkszeredától mintegy 8 kilométerre fekszik délkelet irányban a 123 B megyei út mentén. A  Nagyrét-patak völgyében fekszik. Közigazgatásilag a szomszédos Csíkszentlélek községhez tartozik.

1332-ben Omnes Sancti néven említik először. A szétszórt telepítésű falu már az Árpád-korban létezett, ekkor román stílusú temploma is volt, melynek mára csak szentélye maradt fenn, 1433-ban búcsúengedélyt kapott, 1661-ben a török felégette, teteje leégett. Ekkor a falu lakosainak fele veszett oda. 1719-ben pestisjárvány sújtotta. Érdekesség, hogy a falu részei bibliai neveket viselnek, melyet annak tulajdonítanak, hogy a 19. században a falu plébánosa az ősi székely nevek helyett így jelölte meg falu tízeseit. Iskolája 1590-ben már működött. 1910-ben 1190 magyar lakosa volt. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Felcsíki járásához tartozott. 1992-ben 1209 lakosa 3 román kivételével mind magyar volt.

Árpád-kori templomát a 15. században gótikus stílusban átépítették. A sekrestye külső falán 1230-as évszám van bevésve. Mai hajója és tornya 1799 és 1815 között épült.

A falu szülöttei:
- Itt született 1746-ban Mártonffi József tanár, költő, író, 1799-től erdélyi püspök.
- Itt született 1873-ban Nagy István festőművész, szülőházán emléktábla áll.

Címer:http://www.mindszent.go.ro

http://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%ADkmindszent

Keresés a honlapon: