udv-hsz csik-udv

CSÍKKARCFALVA

Karcfalva (más néven Csíkkarcfalva, románul Cârța) falu Hargita megyében.

Karcfalva, Ábránfalva és Tótfalva össze olvadásából keletkezett. Egykori járási székhely, mely Csíkjenőfalvával, Csíkdánfalvával és Csíkmadarassal együtt alkotta Nagyboldogasszony községet.

Mind a mai napig a két település, Karcfalva és Csíkjenőfalva egy községet alkotnak, mind közigazgatásilag, mind pedig egyházilag. Ez a Felcsík kistérség egyetlen községe, amely a térségre jellemző füzértelepülések két darabjaként helyezkedik el.
A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Felcsíki járásához tartozott.

Neve népies magyarázat szerint az egykori Harcfalva alakból képződött, mások szerint a kepe régi karc alakjával függ össze. Nevét egyesek szerint egy Kurs nevű törzsről nyerte.

Már az 1800-as években Csíkkarcfalvának volt gyógyszertára és itt mőködött Felcsík egyetlen kórháza. A gyógyszerész hagyományokat a külföldön is elismert Zágoni gyógyszerész folytatja.

A polgárosodás éveiben Karcfalva városias külsöt öltött. Előnyös fekvése a szákebb vidék központjévá tette, sokáig járási központ volt. Az Olt vizén többmalom mőködött, sok iparos dolgozott a faluban, a templom alatti tér pedig piactér volt.

A történelem nagy eseményei ugyanúgy éreztették hatásukat Karcfalva községben is, mint a térség más településein. A község egykor járásszékhely volt, ez rányomta bélyegét a községközpont építészeti stílusára. Szépségét a XIX. század végén, XX. század elején épült épületek adják.

1992-ben 1291 magyar lakosa volt. Társközségeivel együtt 5785 lakosából 5736 magyar, 29 cigány és 20 román volt.

Itt született Mártonffy György, aki a 1725-től Erdély püspöke volt.

Látnivalók:

  • Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva határán, sziklás hegyfokon áll a két falu közös, erődített gótikus temploma. Az építményt 8 méter magas várfal övezi, amelyen sértetlen gyilokfolyosó, valamint lőréssorozat található. Ez egész Csík legszebb erődtemploma. Épsége mutatja, hogy míg a szomszédos települések tatár–török betörések idején sok kárt szenvedtek, az erődtemplom épségben megmaradt.
  • A község határában, a Csonkatoronynak nevezett rom Felcsík egyetlen templomának maradványa, ahová a hívek még csónakkal jártak misére.
  • Csíkkarcfalva hársfája:
  • Meredek, sziklás hegyfokon, két falu határán áll, magas kőfallal körülvéve, Csíkkarcfalva és Csíkjenőfalva közös temploma. A várfalon belül áll a terebélyes, évszázadosnál idősebb hársfa.
  • Nagy múltra tekint vissza az iskola, léte 1585-ig vezethető vissza. A 2000. augusztusi Nagyboldogasszony Napokon, amelyet a Nagyboldogasszony alapítvány szervezett, az iskolát a falu szülöttéről, Mártonffy György püspökről nevezték el.
  • A központtól 4 kilométerre nyugatra, a Madicsa nevő helyen egy jobb sorsra érdemes borvizfürdő található, ezen kívül több borvizforrés fakad a település határában.

http://www.harghita.ro/rom/3/32/32csikkarcfalva.html
http://www.rejtekhely.ro/modules.php?spgmGal=RH0464&name=News&file=article&sid=464
http://hu.wikipedia.org/wiki/Karcfalva
http://felcsik.ro/hu/csikkarcfalva-csikjenofalva.html

Keresés a honlapon: