udv-hsz csik-udv
Felavatták a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában

Csíkszereda Szabadság terén, az egykori város origójának számító helyen, ahol egykoron kápolna, később milícia- és szekuritáté-székhely is állt, pünkösdvasárnap szoborcsoportot avattak. A bérmálás szentségét kiszolgáltató Márton Áront, Erdély szent életű püspökét, valamint egy bérmálkozó fiatal lányt és annak keresztanyját megörökítő alkotás leleplezési, megáldási ünnepségén több ezren vettek részt.

A szoborkompozíciót megáldó Jakubinyi György érsek Márton Áron jelmondatának a Nem futamodom meg a munkától/ a szenvedéstől – fényében emlékeztetett a nagy püspök életútjára. A szoboravató ünnepség a koszorúk elhelyezésével és a himnuszok eléneklésével zárult.

A Márton Áron-szoborcsoportot Tövissi Zsolt tervezte, a makettet és portrét pedig Sárpátki Zoltán készítette. A művet Lakatos Pál Sándor öntötte ki bronzból.

www.prima-radio.ro

Keresés a honlapon: